Medlemsnett

Medlemsnett (for medlemsansvarlige):

 

Medlemsnett er IL Holeværingens medlemsregister. Dette er Sparebank1’s tilbud til de lag og foreninger som har de som bankforbindelse.

Medlemsnett brukes også til å:

  • – Fakturere hovedkontingent ILH samt treningsavgift for fotball, håndball og langrenn.
  • – Sende ut e-postmeldinger til hele eller deler av idrettslaget

 

NB! For at informasjon skal komme frem og for at faktureringen skal gå riktig, er det viktig at informasjonen om hvert enkelt medlem er korrekt. Det er spesielt viktig at e-postadresser er korrekte! Dette krever både at medlemmer/foresatte melder fra om evt endringer, samt at lagledere/oppmenn i de ulike lag oppdaterer informasjonen i databasen.

 

IL Holeværingen er underlagt Norges Idrettsforbunds regelverk som skal ivareta personvern mm. Dette innebærer at vi må forholde oss til:

Alle medlemsansvarlige/tillitsvalgte som skal bruke Medlemsnett må undertegne «Avtale om bruk av Medlemsnett». Det er Medlemsnettansvarlig i Hovedstyret som tildeler rettigheter og påloggingsinfo til nye brukere av Medlemsnett.

Forskriften sier også noen om oppdatering av medlemmer med særskilte funksjoner, eksempelvis tillitsvalgte. For at vi skal kunne registrere dette i medlemsregisteret, må undergruppene melde inn til hovedstyrets medlemsnettansvarlige innen en uke etter at valg er foretatt på årsmøtet.