Medlemskap, kontingent og treningsavgift

Her følger informasjon om

 • – Endring av medlemskap
 • – Utmelding fra ILH
 • – Typer medlemskap
 • – Hovedkontingent til IL Holeværingen
 • – Treningsavgift til undergruppene
 • – Lisens for aktive utøvere fra 13 år og oppover
 • – Oversikt over medlemsansvarlige i ILH

Endring av medlemskap:

Endring av medlemskap skal skje skriftlig pr e-post til medlemsansvarlig på medlem@ilh.no.

Dette gjelder dersom du for eksempel skal:

 • Endre e-postadresse, postadresse, mobilnummer etc (E-postadressen er viktig for at faktura på kontingent/treningsavgift skal komme til riktig mottaker!)
 • Endre medlemstype (eks fra Medlem til Støttemedlem)
 • Bytter i en undergruppe eller slutter med en av flere idretter
 • Endre fakturakontakt (den som står som fakturamottaker)

Utmelding:

Viktig! Dersom du ønsker å melde deg eller noen av dine familiemedlemmer ut av Holeværingen, send e-post til medlemsansvarlige i den undergruppa du tilhører med kopi til medlem@ilh.no.

NB! Det er veldig viktig at denne meldingsgangen går i orden slik at du slipper å få unødvendige krav om innbetaling av hovedkontingent, treningsavgifter osv.

Det vil spare dere for irritasjon samtidig som det sparer idrettslaget for mye ekstraarbeid ifm annullering av fakturaer, e-postkommunikasjon frem og tilbake osv

Typer medlemskap:

Det er følgende medlemstyper i idrettslaget.

 • De som er haket av for «Aktivt medlem» i Medlemsnett er enten:
  • Medlem (har en funksjon som utøver, trener/lagleder eller tillitsvalgt)
  • Familiemedlem (er del av et familiemedlemskap, men har ingen spesiell funksjon i idrettslaget). Familiemedlemskap angis ved at et eller flere aktive medlemmer knyttes til samme fakturakontakt. Et familiemedlemskap kan bestå av både medlemmer (med en funksjon som utøver/trener/lagleder/tillitsvalgt) og av familiemedlemmer.
  • Støttemedlem

Hovedkontingent:

Alle medlemmer i Holeværingen skal betale hovedkontingent til klubben. Det er et krav for at man skal regnes som «aktivt» medlem i innrapporteringen til Idrettsforbundet. Dette er viktig fordi stadig flere støtteordninger fra Norges Idrettsforbund baserer seg på «antall betalende medlemmer». Også for å kunne representere Holeværingen som mosjonist i konkurranser må hovedkontingent betales.

Priser for hovedkontingent:

 • – Enkeltmedlem under 18 år: Kr 200,-
 • – Enkeltmedlem over 18 år: Kr 250,-
 • – Familiemedlemskap: Kr 500,- (valgfritt antall familiemedlemmer i samme husstand)
 • – Støttemedlem: Kr 150,-

 

Hovedkontingenten kreves inn av hovedstyret ved bruk av Medlemsnett (medlemsregisteret). Den sendes ut som giro på e-post med KID-nummer til betaling i nettbank. Det er derfor veldig viktig at det er registrert riktig e-postadresse! Har du endret e-postadresse i løpet av det siste året, bør du sjekke med medlemsansvarlig i din undergruppe om den korrekte e-postadressen er lagt inn.

Dersom du har fått et krav om innbetaling av hovedkontingent som du mener er feil, ta kontakt med medlemsansvarlig Kev Robin Kristoffersen,  medlem@ilh.no, mob. 90734042.

Treningsavgift:

De fleste undergruppene tar i tillegg en treningsavgift for å kunne dekke utgifter til for eksempel leie av idrettshall/bane. Noen av disse faktureres fra klubbens medlemssystem (Medlemsnett), mens andre faktureres på annen måte. Idrettsskolen har ikke egen treningsavgift (betaler kun hovedkontingent).

Dersom du har fått et krav om betaling av treningsavgift som du mener er feil, send e-post til medlemsansvarlig på medlem@ilh.no.

 

Treningsavgift Løpegruppa:

 • Løpegruppa har for tiden ingen treningsavgift.

Treningsavgift fotballgruppa (faktureres av kasserer i fotballgruppa ved bruk av Medlemsnett):

 • 7-12 år: Kr 700,- (førsteklassingene får første semesteret gratis)
 • 13-19 år: Kr 1500,-
 • Senior: Kr 2400,-
 • Old boys: Kr 500,-
 • Damer senior Kr 1000,-

 

Treningsavgift håndballgruppa (faktureres fra Medlemsnett):

 • Håndballskolen: Kr 600,-
 • Seriespillende lag: Kr 1500,- (aldersbestemte lag)
 • Herrer Senior: Kr 1500,-

 

Treningsavgift langrennsgruppa (faktureres fra Medlemsnett):

 • 6-9 år: Kr 650,-
 • 9-11 år: Kr 900,-
 • 12-16 år: Kr 1100,-
 • Det er ingen treningsavgift for medlemmer som kun går turrenn og ikke trener sammen med langrennsgruppa (de betaler kun hovedkontingent).

 

Treningsavgift innebandy (faktureres fra Medlemsnett):

 • 6-16 år : 600,-
 • 16-19 år: 1500,-
 • Senior: 2000,-

 

Treningsavgift hoppgruppa (NB! faktureres av Ringkollen Hoppteam!)

 • Kr: 100 ,-

 

Treningsavgift golfgruppa (NB! Faktureres av Tyrifjord Golfklubb!)

 • 5-12 år: Kr 500,-

 

Treningsavgift aerobic (NB! faktureres av direkte av aerobicgruppa):

 • Pr semester vår/høst, 1 gang pr uke: Kr 450,-
 • Pr semester vår/høst, 2 ganger pr uke: Kr 700,-
 • Drop-in, pr gang: Kr 40,-

 

Lisens for utøvere fra 13 år og oppover:

Utøvere over 13 år  innen håndball, langrenn og hopp skal i tillegg betale lisens til sitt særforbund. Lisensen inneholder forsikring som dekker både trening og konkurranse for et helt år. Dette betales gjennom Minidrett.no

Ordningen for fotball er at klubben betaler lagsforsikring pr lag, som dekker alle spillerne på laget.

Medlemsansvarlige i Holeværingen:

Ansatt ILH medlemsansvarlig: Kev Robin Kristoffersen, medlem@ilh.no

Fotball: Kaare Tiller, cktiller@online.no

Håndball: Ellen Marie Fjelstad, ellenfjelstad@hotmail.com

Langrenn: Guro Ullern Tonning, guro_ullern@hotmail.com

Idrettsskolen: Magnus Skaug

Golf: Jeanette Henriksen

Aerobic: Merete Bollingmo, mereboll@online.no

Innebandy: Kev Robin Kristoffersen, kev@holeinnebandy.no