Veiledning for kommunikasjon for IL Holeværingen

Nettsider
All informasjon som kan ha allmenn interesse bør publiseres her. Kampreferater, treningstider, lagpresentasjoner, fremtidige arrangementer, samlingsreferater, sesongoppsummeringer og lignende, bør publiseres på våre hjemmesider.
Alle nyheter som publiseres på undergruppene skal også legges på hovedsiden. Dvs at de som legger ut nyheter også skal huke av for ‘Nettverkets hovedside’ under nyhetskategorier når de legger ut en nyhet.

Facebook sider
Disse skal benyttes for å spre lenker til informasjon publisert på klubbens hjemmesider. ILHs hovedstyre vil ha en overordnet facebookside, mens gruppene har sine facebooksider presentert med gruppenavn.
Øyeblikks situasjoner som ikke er direkte nyhetssaker bør også publiseres på gruppenes facebooksider. Med dette menes for eksempel:
Fantastisk flott føre på dagens fellestrening (med bilde).
Flott innsats av alle jentene 07 under årets Kiwi Cup (med bilde).
Påminnelse om oppstart, dugnader osv. (Som tidligere er publisert på nettsiden).

Det er ønskelig at alt som blir publisert på undergruppenes facebooksider også publiseres på ILHs hovedfacebookside. Gjerne at det publiseres på undergruppen og deles fra hovedsiden.

Facebook grupper
Lukkede grupper fungerer ypperlig for å kommunisere innad i ett lag eller gruppe, men husk at dersom andre kan ha interesse av informasjonen, bør denne publiseres på klubbens nettsider og lenkes til facebook innlegget.

Alle grupper bør ha minst en som har ansvaret for facebook og hjemmesiden.
Hovedoppgaven her bør være å kommunisere med resten av gruppen om å få produsert interessante tekster med bilder som kan publiseres på nettsiden og facebook.

Kan man ikke bruke nettsiden, og ikke ønsker å lære det, kan sakene sendes inn til medlem@ilh.no, så vil de bli publisert fortløpende både på nettsiden og facebook.