Medlemskap, kontingent og treningsavgift

 • – Endring av medlemskap
 • – Utmelding fra ILH
 • – Typer medlemskap
 • – Hovedkontingent til IL Holeværingen
 • – Treningsavgift til undergruppene
 • – Lisens for aktive utøvere fra 13 år og oppover
 • – Oversikt over medlemsansvarlige i ILH

Endring av medlemskap:

Endring av medlemskap skal skje skriftlig pr e-post til medlemsansvarlig på medlem@ilh.no.

Dette gjelder dersom du for eksempel skal:

 • Endre e-postadresse, postadresse, mobilnummer etc (E-postadressen er viktig for at faktura på kontingent/treningsavgift skal komme til riktig mottaker!)
 • Endre medlemstype (eks fra Medlem til Støttemedlem)
 • Bytter i en undergruppe eller slutter med en av flere idretter
 • Endre fakturakontakt (den som står som fakturamottaker)

Utmelding:

Viktig! Dersom du ønsker å melde deg eller noen av dine familiemedlemmer ut av Holeværingen, send e-post til medlemsansvarlige i den undergruppa du tilhører med kopi til medlem@ilh.no.

NB! Det er veldig viktig at denne meldingsgangen går i orden slik at du slipper å få unødvendige krav om innbetaling av hovedkontingent, treningsavgifter osv.

Det vil spare dere for irritasjon samtidig som det sparer idrettslaget for mye ekstraarbeid ifm annullering av fakturaer, e-postkommunikasjon frem og tilbake osv

Typer medlemskap:

Det er følgende medlemstyper i idrettslaget.

  • Medlem (har en funksjon som utøver, trener/lagleder eller tillitsvalgt).
  • Familiemedlem (Dette er noe som man blir automatisk når det er flere i en husstand som har medlemskap med samme fakturamottaker. Man har akkurat samme muligheter som vanlig medlemmer).
  • Støttemedlem (For de som ønsker å være medlem, men ikke ha noen funksjoner).

Hovedkontingent:

Alle medlemmer i Holeværingen skal betale hovedkontingent til klubben. Det er et krav for at man skal regnes som “aktivt” medlem i innrapporteringen til Idrettsforbundet. Dette er viktig fordi stadig flere støtteordninger fra Norges Idrettsforbund baserer seg på “antall betalende medlemmer”. Også for å kunne representere Holeværingen som mosjonist i konkurranser må hovedkontingent betales.

Priser for hovedkontingent:

 • Enkeltmedlem under 18 år: Kr 200,-
 • Enkeltmedlem over 18 år: Kr 250,-
 • – Familiemedlemskap: Kr 500,- (Inntil 10 familiemedlemmer i samme husstand, eventuelle medlemmer utover dette betaler kr 50 ,- pr person.)
  • Familiemedlemskap faktureres samlet ved årets start. Medlemmer som meldes inn etter dette, i en familie som allerede har familiemedlemskap, betaler kr 50 for medlemskap ut kalenderåret.
 • Støttemedlem: Kr 150,-

Dersom du har fått et krav om innbetaling av hovedkontingent som du mener er feil, ta kontakt med medlemsansvarlig Kev Robin Kristoffersen, medlem@ilh.no, mob. 90734042.

Treningsavgift:

De fleste undergruppene tar i tillegg en treningsavgift for å kunne dekke utgifter til for eksempel leie av idrettshall/bane. Idrettsskolen har ikke egen treningsavgift (betaler kun hovedkontingent).

Dersom du har fått et krav om betaling av treningsavgift som du mener er feil, send e-post til medlemsansvarlig på medlem@ilh.no.

 

Treningsavgift Løpegruppa:

 • Løpegruppa har for tiden ingen treningsavgift.

 

Treningsavgift fotballgruppa (faktureres via Spond):

 • 6 år: Kr 0,-
 • 7-8 år: Kr 800,-
 • 9-10 år: Kr 900,-
 • 11-12 år: Kr 1100,-
 • 13-14 år: Kr 1900,-
 • 15-19 år: Kr 2300,-
 • Senior: Kr 2500,-
 • Old boys: Kr 900,-

 

Treningsavgift håndballgruppa (faktureres via Spond):

 • Håndballskolen: Kr 600,-
 • Seriespillende lag: Kr 1500,- (aldersbestemte lag)
 • Herrer Senior: Kr 1500,-

 

Treningsavgift langrennsgruppa (faktureres via Spond):

 • 6-9 år: Kr 650,-
 • 9-11 år: Kr 900,-
 • 12-16 år: Kr 1100,-
 • Det er ingen treningsavgift for medlemmer som kun går turrenn og ikke trener sammen med langrennsgruppa (de betaler kun hovedkontingent).

 

Treningsavgift innebandy (faktureres via Spond):

 • 6-16 år : 600,-
 • 16-19 år: 1500,-
 • Senior: 2000,-

 

Treningsavgift hoppgruppa (NB! faktureres av Ringkollen Hoppteam!)

 • Kr: 100 ,-

 

Treningsavgift golfgruppa (NB! Faktureres av Tyrifjord Golfklubb!)

 • 5-12 år: Kr 500,-

 

Treningsavgift aerobic (NB! faktureres av direkte av aerobicgruppa):

 • Pr semester vår/høst, 1 gang pr uke: Kr 450,-
 • Pr semester vår/høst, 2 ganger pr uke: Kr 700,-
 • Drop-in, pr gang: Kr 40,-

 

Lisens for utøvere fra 13 år og oppover:

Utøvere over 13 år  innen håndball, langrenn og hopp skal i tillegg betale lisens til sitt særforbund. Lisensen inneholder forsikring som dekker både trening og konkurranse for et helt år. Dette betales gjennom Minidrett.no

Ordningen for fotball er at klubben betaler lagsforsikring pr lag, som dekker alle spillerne på laget.

Medlemsansvarlige i Holeværingen:

Ansatt ILH medlemsansvarlig: Kev Robin Kristoffersen, medlem@ilh.no

Fotball: Live Neeraas, fotball.medlem@ilh.no

Håndball: Ellen Marie Fjelstad, ellenfjelstad@hotmail.com

Langrenn: Guro Ullern Tonning, guro_ullern@hotmail.com

Idrettsskolen: Magnus Skaug

Golf: Jeanette Henriksen

Aerobic: Merete Bollingmo, mereboll@online.no

Innebandy: Marius Nordbotten, innebandy.medlem@ilh.no