Oversikt over hvem som har mottatt ulike priser i IL Holeværingen

Hvis du oppdager at listen ikke er komplett så ta kontakt med leder i Hovedstyret for å få rettet opp i det.

Æresmedlemmer

Engebret Hagen
Oskar Hafnor
Ole Borgen
Mats Fjeldstad
Peder Søhol
Trygve Frøhaug
Trygve Ellingsen
Lars Boye Langerud
Erik Ullern
Ole Kr Rytterager
Arild Johansen
Trygve Lie
Per Ivar Lehne
Johannes Bye
Anders Bjella
Anders Leine

Hederstegn er tildelt:

Johannes Dæhli
Odd Kjosbakken
Ole Kr Rytterager
Torleif Ellingsen
Johannes Bye
Lars Boye Langerud
Andreas Bjella
Håkon Bjella
Trygve Frøhaug
Erik Ullern
Harry Tangen
Jorunn Hansen
Thorleif Håvi
Asgeir Haugen
Per Ivar Lehne
Torgeir Bjerkem
Trygve Lie
Louise Flatval
Arild Johansen
Ragnar Bråten
Kaare Tiller
Ståle Rovelstad
Guro Ullern Tonning
Vidar Tonning
Anne Håvi
Thor Harald Gomnes

Langslets ærespris

1980 – Mai Britt Braathen – Rune Helgeland
1981 – Hildegunn Ullern – Ivar Viktil
1982 – Siw Tangen Rolf – Rune Sørdal
1983 – Siw Tangen – Jan Skavdal
1984 – Susanne Langerud
1985 – Siw Tangen – Fred Harald Nilssen
1986 – Siw Tangen – Roy Hansen
1987 – Siw Tangen – Erland Hurum
1988 – Siw Tangen – Sindre Seim
1989 – Stina Gomnæs – Torbjørn Slåtto
1990 – Linda Strømsodd – Sindre Seim
1991 – Anne Håvi – Kenneth Bergom Olsen
1992 – Anne Håvi – Johnny Andreassen
1993 – Marianne Engenes – Ole Erling Rosseland
1994 – Anne Håvi – Bjørn Helge Gundersen
1995
1996
1997
1998 – Camilla Finstad – Ola Lauritzen
1999 – Gard F Gjerdalen
2000 – Tord A Gjerdalen
2001 – Tord A Gjerdalen
2002 – Petter Arnesen
2003 – Njål T Gjerdalen
2004
2005
2006
2007 – Kaja Lerfaldet – Lars Hagelsten Vik
2008 – Oda B Simonsen – Martin Sulland
2009