Krav om politiattest i IL Holeværingen

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I IL Holeværingen blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Søknad om politiattest skal leveres så snart som mulig etter at man har påtatt seg et verv.

Dette gjøres i samråd med:

Ellen Fjelstad
e-post: politiattest@ilh.no
telefon: 97002861

eller hans stedfortreder:

Daglig leder Roy Arild Fossum
e-post: dl@ilh.no
telefon: 95867353

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Hvordan søke politiattest

Sist oppdatert: Juni 2018

1. Før det kan søkes om politiattest må en bekreftelse på formål være på plass.

2. Send ditt fulle navn og ditt fulle fødselsnr til politiattest@ilh.no. (oppgi din gruppe og rolle, for eksempel håndball, lagleder G2010)

3. Du vil deretter motta en underskrevet bekreftelse i retur fra klubben, og du kan deretter fortsette med stegene under. 4. Gå inn på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest

5. Følg linken «Politiattest – søk på nett»

6. Klikk knappen «Søk eller sjekk status på søknad»

7. Logg inn med BankID/MinID e.l.

8. Klikk «Gå til søknadsskjema»

9. Fyll inn informasjonen som etterspørres.

10. Under Kategori og Formål velges «Frivillige organisasjoner».

11. Legg ved dokumentet «bekreftelse på formål», ref punkt 3.

12. Klikk på «Send søknad».

13. Når du mottar svar på din søknad skal du sende en kopi til politiattest@ilh.no som en bekreftelse til klubben. Det holder å sende et skjermbilde av dokumentet du har mottatt da klubben ikke har behov for å lagre disse.

Infobrev fra politiet