Krav om politiattest i IL Holeværingen

Vi har inngått et samarbeid med Manymore. Dette er et system som skal hjelpe oss med å få bedre rutiner i idrettslaget knyttet til innhenting av politiattest.

Alle idrettslag i Norge er pålagt å innhente og ha kontroll på politiattesten til samtlige trenere og frivillige som jobber med barn. Dette er en krevende prosess som vi i idrettslaget bruker mye tid og ressurser på. Samtidig er det noe av de viktigste vi gjør for å sikre tryggheten til barna.

‍Manymore vil bidra til tre ting:

  • Spare oss for unødig ressursbruk
  • Bidra med gode rutiner i tråd med personvernkrav (GDPR)
  • Sørge for en trygg idrettsarena

Dersom det er noe du lurer på i forbindelse med samarbeidet, så kan du lese mer om tjenesten her: https://nb.support.manymore.com/article/853-hvordan-sende-inn-politiattest

 

Politiattestansvarlig

Ellen Fjelstad
e-post: politiattest@ilh.no
telefon: 97002861