Informasjon

Hovedkontingent:
Må alle medlemmer i Holeværingen betale til hovedlaget, uansett hva de driver med. Pengene går til drift av laget og til å legge til rette for gruppene som driver idrett.
NB! De som ikke betaler hovedkontingent har iht NIF’s regelverk ikke lov til å representere Holeværingen i kamper, turneringer, skirenn osv.

Treningsavgift:
De som trener med en av særidrettsgruppene (fotball, håndball, ski osv) må i tillegg til hovedkontingent betale treningsavgift til den enkelte undergruppe. Disse pengene går til leie av baner og haller, kjøp av utstyr osv.

Om noe er uklart, ta kontakt med medlemsnettansvarlig på e-post: medlem@ilh.no.
Det samme gjelder dersom man har fått faktura, men ikke skal være medlem lenger.