Bli medlem

For å være medlem av idrettslaget må man betale hovedkontingent. Dette gjelder både utøvere, trenere/lagledere, tillitsvalgte, familiemedlemmer og støttemedlemmer. Dersom man skal delta på treninger i regi av gruppene for fotball, håndball, langrenn, hopp, golf, innebandy eller aerobic, må man i tillegg betale treningsavgift for riktig aldersgruppe. Idrettsskolen har ingen egen treningsavgift i tillegg til hovedkontingent.

Medlem innmelding

Skjema for innmeldingsopplysninger
  • Fyll inn følgende felt for person som ønskes registrert som nytt medlem i IL Holeværingen. Medlemskapet løper helt til utmelding skjer skriftlig.
  • Om medlemmet har egen epostadresse skal det skrives her, ellers skal feltet være tomt.
  • Om medlemmet har eget telefonnummer skal det skrives her, ellers skal feltet være tomt.
  • Går medlemmet på barneskole er det fint om navnet på skolen kan skrives her.
  • Fyll inn følgende felt for den som skal motta faktura for medlemskontingent
  • Om fakturamottakers E-postadresse endres, må dette meldes til idrettslaget
  • Om fakturamottakers telefonnummer endres, må dette meldes til idrettslaget.
  • Kontingent for enkeltmedlem over 18 år er kr 250,-. For familiemedlemskap er prisen kr 500,- uansett antall familiemedlemmer i husstanden.