Informasjon

Vi anbefaler alle fakturamottakere/medlemmer om å etablere E-faktura i egen nettbank. Det gjør at man blir mindre avhengig av e-post, man slipper å taste/kopiere KID-nr og kontonummer, og det er mindre sjanse for at feil oppstår.

Med E-faktura kommer fakturaen direkte inn i nettbanken, men må godkjennes av betaler (medlem) før betaling kjøres.

Pr i dag er det 78 fakturakontakter av totalt 494 som har etablert E-faktura. Det utgjør ca 16%.
Fakturakontakter er de som betaler faktura for andre enn seg selv.

Vi får av og til meldinger fra medlemmer som tror at hovedkontingent og treningsavgift er det samme (det er det ikke).

Hovedkontingent:
Må alle medlemmer i Holeværingen betale til hovedlaget, uansett hva de driver med. Pengene går til drift av laget og til å legge til rette for gruppene som driver idrett.
NB! De som ikke betaler hovedkontingent har iht NIF’s regelverk ikke lov til å representere Holeværingen i kamper, turneringer, skirenn osv.

Treningsavgift:
De som trener med en av særidrettsgruppene (fotball, håndball, ski osv) må i tillegg til hovedkontingent betale treningsavgift til den enkelte undergruppe. Disse pengene går til leie av baner og haller, kjøp av utstyr osv.

Om noe er uklart, ta kontakt med medlemsnettansvarlig på e-post: medlem@ilh.no.
Det samme gjelder dersom man har fått faktura, men ikke skal være medlem lenger.