Styrets sammensetning

Hovedstyret 2016 består av:

 • Leder: Ove Evensen
 • Nestleder/Profilering: Guro Bakke
 • Styremedlem/Arrangement: Eivind Jensen
 • Styremedlem/ IT, arkiv : Jan Olaf Gomnæs
 • Styremedlem/ Sportslig utvalg: Harald Bergom Nilsen
 • Styremedlem/ Husstyret: Jorun Hansen
 • Styremedlem/ Anleggskomitè: Ole Kenneth Søreide
 • Styremedlem/ Økonimiansvarlig: Marie Grahn
 • Varamedlem: Andreas Koksrud

 

Hovedstyret 2015 besto av:

 • Leder: Frederik W L Skarstein (Team ledelse og team sponsor & profilering)
 • Nestleder: Erik Winnje (også med i styret for Holehallen)
 • Styremedlem: Anne Merethe Groseth (Team Web/internettside)
 • Styremedlem: Jan Olaf Gomnæs (IT-ansvarlig)
 • Styremedlem: Ove Evensen(Team Sportslig utvalg)
 • Styremedlem: Jorun Hansen(Husansvarlig)
 • Styremedlem: Ole Kenneth Søreide (Anleggsansvarlig)
 • Hovedkasserer: Marie Grahn (Team økonomi)
 • Varamedlem: Andreas Koksrud

Hovedstyret 2014 besto av:

 • Leder: Frederik W L Skarstein (Team ledelse og team sponsor & profilering)
 • Nestleder: Erik Winnje (også med i styret for Holehallen)
 • Styremedlem: Anne Merethe Groseth (Team Web/internettside)
 • Styremedlem: Jan Olaf Gomnæs (IT-ansvarlig)
 • Styremedlem: Ove Evensen(Team Sportslig utvalg)
 • Styremedlem: Jorun Hansen(Husansvarlig)
 • Styremedlem: Arne Berg (Team Medlemsregister)
 • Varamedlem: Svein Erik Sandvold

Hovedkasserer: Marie Grahn (Team økonomi)

 Hovedstyret for 2013 besto av:

 • Leder: Frederik W L Skarstein
 • Nestleder: Erik Winnje (også med i styret for Holehallen)
 • Kasserer: Irene Engen Aaslund
 • Styremedlem: Svein Erik Sandvold
 • Styremedlem: Jan Olaf Gomnæs (Web-/IT-ansvarlig)
 • Styremedlem: Sidsel Ramen
 • Styremedlem: Arne Berg (Medlemsnettansvarlig)
 • Varamedlem: Owe N. Thoresen