Huskomitéen

Huskomitéen består av:

  • Jorunn Hansen, leder
  • …….
  • …….

Vil du leie klubbhuset:

For mer informasjon om pris og betingelser kontakt leder av huskomitéen:

Jorunn Hansen, telefon 975 45 917