Politiattest

Krav om politiattest i IL Holeværingen

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I IL Holeværingen blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Søknad om politiattest skal leveres så snart som mulig etter at man har påtatt seg et verv.

Dette gjøres i samråd med:

Kaare Tiller
e-post: cktiller@online.no
telefon: 92809087

eller hans stedfortreder:

Daglig leder Roy Arild Fossum
e-post: dl@ilh.no
telefon: 95867353

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 Innhenting gjør du på denne måten:

  1. Gå inn på www.politiet.no. Følg linken på venstre side «Politiattest».
  2. Fyll ut elektronisk, «bekreftelse på formål». Alle relevante opplysninger skal fylles ut med unntak av lovhjemmel og underskrift som fylles ut av klubben.
  3. Utfylt bekreftelse sendes pr mail til cktiller@online.no.
  4. Dere vil deretter få tilsendt pr mail en underskrevet bekreftelse fra klubb.
  5. Søk deretter elektronisk via www.politiet.no og vedlegg den underskrevne bekreftelsen.
  6. Når du mottar svar på din søknad skal du sende en kopi til cktiller@online.no som en bekreftelse til klubben. (Evt til postadressen i bunnteksten)

Klubben vil registrere at attest er mottatt, men ikke lagre attesten.

Klubben ønsker fornyet attest hvert 3 år.

Hvis spørsmål – Ta kontakt med undertegnede eller daglig leder.

Kaare Tiller

Infobrev fra politiet