Årsmøte i Innebandy holdes mandag 9.mars kl 2100 på Svendsrud. Agenda: Godkjenning av innkallingen Godkjenning av sakslisten Valg av ordstyrer og referent Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsberetning Fastsettelse av treningsavgift for 2020/2021 Barnetrenersituasjonen Regnskap 2019 Budsjett 2020 Behandling av innkomne forslag Valg Eventuelle andre saker som ønskes behandlet, må være […]