Idrettslagets nye leder

Vi ønsker vår nye leder velkommen til Holeværingen!
Roy Arild Fossum begynner i 50% stilling nå i august og vil ha kontorsted på Svendsrud.
De første ukene vil Roy Arild bruke til å gjøre seg kjent med idrettslaget: Organisasjonen, økonomi, rutiner, folk og anlegg.
Han vil være tilgjengelig på følgende telefonnr:
95 86 73 53
holevaeringen_royarild

Les mer om ansettelsen i Ringerikes Blad.