Maren Kristine er vår nyansatte medlemsnettansvarlige.

ILH har fra 01.05.2015 ansatt Maren Kristine Rudstaden i 25% stilling for å arbeide med medlemsnettet vårt.

Maren er utdannet pedagog, men arbeider nå med ande ting og hun ser fram til å ta fatt på oppgavene som ligger til medlemsregisteret vårt.

Hun er fleksibel og kan arbeide på dag og kveldstid noe som er viktig for oss.

Hver gruppe vil fortsatt ha sin medlemsansvarlige, mens Maren skal ha det overordnede ansvaret. Det er viktig for oss at vi har et velfungerende medlemsregister. Store deler av våre inntekter baserer seg på kontingenten. Vi bruker medlemsnett til fakturering av både hovedkontingenten og spilleravgiftene. Medlemsnett brukes også til å holde styr på medlemsmassen – hvem er medlemmer, hvilke grupper tilhører de og hvilke roller har de i laget? Løsningen benyttes også til å sende ut informasjon pr mail eller SMS.

ILH forplikter seg til å overholde NIF sitt regelverk – som pålegger oss å føre et elektronisk medlemsregister.

Alle disse forholdene, samt at vi ser et behov for å opprettholde datakvalitet over tid, og å ha en med overordnet ansvar for løsningen avgjorde at ILH nå ansetter Maren for å ta seg av dette. Vi ønsker henne velkommen og gleder oss til samarbeidet.