All aktivitet legges ned til 18. januar.

Idrettslaget har besluttet å stenge ned all aktivitet grunnet covid-19 situasjonen etter de anbefalinger og retningslinjer som har kommet fra regjeringen. Dette gjelder for alle aldersgrupper og for inne- og utendørs trening frem til nevnte dato, da det vil bli gjort nye vurderinger.
Om man gjennomfører individuell trening skal smittevernreglene følges og man skal holde minst en-1 meters avstand.
Hovedstyret og gruppeledere