ÅRSMØTE i IL Holeværingen 2017

Innkalling til årsmøte i IL Holeværingen onsdag 22.3.17, kl 18:30.

Sak 1.Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen

Sak 2. Godkjenne sakliste

Sak 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6.Vedtektsendringer

Sak 7. Behandle forslag og innkomne saker

Sak 8. Fastsette medlemskontingent

Sak 9. Vedta idrettslagets budsjett

Sak 10. Valg
a) Valgkomiteens innstilling på leder:
b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:
c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
d)Valgkomiteens innstilling på revisorer
e)Valgkomiteens innstilling på valgkomite