Årsmøte IL Holeværingen

Hovedlaget i IL Holeværingen avvikler årsmøte onsdag 21.4.21 kl. 1830 på Svensrudmoen.

Vanlige årsmøtesaker og møtet gjennomføres digitalt.
Saker som ønskes behandlet sendes styret ihende senest 14.4.21 til mail dl@ilh.no
Styret

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I IL HOLEVÆRINGEN, HOVEDLAGET ONSDAG 21.4.21 KL. 1830 PÅ SVENSRUDMOEN.

Møtet vil gjennomføres digitalt på teams

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen

Sak 2. Godkjenne saksliste

Sak 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6.Vedtektsendringer

Sak 7. Behandle forslag og innkomne saker

Sak 8. Fastsette medlemskontingent

Sak 9. Vedta idrettslagets budsjett

Sak 10.Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 11. Valg

  1. a) Valgkomiteens innstilling på leder:
  2. b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:
  3. c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
  4. d) Valgkomiteens innstilling på revisorer
  5. e) Valgkomiteens innstilling på valgkomite

 

Årsmøtepapirer:

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å bli med på møtet