Årsmøte IL Holeværingen 2023

Hovedlaget i IL Holeværingen avvikler årsmøte onsdag 22.3.23 kl. 1830 på Svensrudmoen. Vanlige årsmøtesaker jfr. idrettslagets vedtekter.
Saker som ønskes behandlet sendes styret i hende senest 15.3.23 til mail dl@ilh.no
​​Styret

Årsmøtedokumenter:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I IL HOLEVÆRINGEN, HOVEDLAGET ONSDAG 22.3.23 KL. 1830 PÅ SVENSRUDMOEN.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen

Sak 2. Godkjenne saksliste

Sak 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6. Vedtektsendringer

Sak 7. Behandle forslag og innkomne saker

Sak 8. Fastsette medlemskontingent

Sak 9. Vedta idrettslagets budsjett

Sak 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 11. Valg
a) Valgkomiteens innstilling på leder:
b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:
c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
d) Valgkomiteens innstilling på kontrollkomite
e) Valgkomiteens innstilling på valgkomite