Årsmøte IL Holeværingen

Hovedlaget i IL Holeværingen avvikler årsmøte onsdag 23.3.22 kl. 1830 på Svensrudmoen. Vanlige årsmøtesaker jfr. idrettslagets vedtekter.
Saker som ønskes behandlet sendes styret i hende senest 18.3.22 til mail dl@ilh.no
​​Styret

 

Årsmøte papirer:

  1. Innkalling
  2. Årsberetning 21
  3. Budsjett og regnskap 21
  4. Egenkapital 21