Årsmøte utsatt

Årsmøtet for IL Holeværingen er utsatt til 22.04.20, kl 18:30 på Svendsrudmoen.