Årsmøte 18.april

IL Holeværingens årsmøte avholdes onsdag den 18.04.24 på Svendsrud kl 18:30

For å ha stemmerett å være valgbar må man ha fylt 15 år, og vært medlem av idrettslaget i minst én måned.
Saker som ønskes behandlet må være sendt hovedstyret/daglig leder senest 12.mars.
Fullstendig saksliste vil foreligge på ilh.no senest 1 uke før.
Vi trenger alltid flere og nye hender til driften av ILH. Vil du være med på klubbens videre utvikling gjennom styreverv? Ta kontakt med daglig leder eller styret. Styret