Betaling av hovedkontigent for 2015

Betaling av hovedkontingent for 2015.

Faktura for hovedkontingent 2015 er nå sendt ut til alle medlemmer

med betalingsfrist 04.06.2015.

Treningsavgiften for fotball er fakturert sammen med hovedkontingenten.

Vi oppfordrer til bruk av e-faktura, da dette letter jobben både for det enkelte medlemmet og idrettslaget.

Har du spørsmål angående faktura ta kontakt på medlem@ilh.no.

Om du ikke har mottatt faktura, kontakt trener/lagleder for å sjekke om den aktive personen er oppført i navnelisten for idretten.

For innmelding i ILH finner du skjema her https://ilh.no/bli-medlem/

Du kan ta kontakt med medlemsansvarlige for endringer eller spørsmål:

Maren Rudstaden

Medlemsansvarlig ILH

medlem@ilh.no

Tlf. 95940626