Covid 19 – Viktig informasjon vedrørende aktivitet i IL Holeværingen.

Holeværingen har tatt en ny vurdering mht trening og kamper, og har i kveld (søndag 29.11) besluttet følgende:

  • Alle kamper mot lag utenfor Holeværingen er innstilt frem til og med 10.01.21
  • Treningskamper for barn og ungdom under 20 år internt i Holeværingen tillates.
  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette med treninger, ute og inne.
  • Breddeidrett for voksne er innstilt inntil videre.
  • Alle som deltar på trening MÅ registrere seg før trening. De som ikke har meldt seg på i Spond, melder seg på i app ved ankomst trening.  Dette er viktig i forhold til smittesporing.
  • Foreldre tillates ikke å være med på trening, hverken ute eller inne.  Det er unntak for de aller minste på allidretten der foreldre kan delta dersom barna ikke føler seg trygge uten.
  • Foreldre som er med barna MÅ registrere seg ved ankomst.
  • For hallidrettene: Husk vask av hender både når man går inn i hallen og ut av hallen.

Reglene for Holeværingen gjelder fra 09.11.20, revidert 06.12.20, og inntil nye regler blir publisert.

Ut over dette gjelder til enhver tid gjeldende regelverk nasjonalt og lokalt.

Vi takker alle for innsats og engasjement!

“Det skal bli bedre”

Hilsen Holeværingen