Ekstraordinært årsmøte hovedlaget

Sak: Opprettelse av kontrollutvalg i IL Holeværingen
Tid: Onsdag 9.12.20 kl. 1830 på Svensrudmoen
Styret