Gjenåpning av fysisk aktivitet i IL Holeværingen

Etter regjeringens endring av tiltaksnivået i Hole kommune fra 5A til 5B har vi i samråd med kommunelegen i Hole plan for gjenåpning av fysisk- og idrettslig aktivitet fra og med onsdag 14.4.21:

 Utendørs

• Alderstrinn 6-19 år – fri aktivitet

• Voksen – aktivitet med 1 meters avstand

 Innendørs

• Alderstrinn 6-19 år – fri aktivitet (gjelder også allidretten)

• Voksen – stengt (gjenåpning vurderes i perioden 13.-25.4.21)

• Det anbefales munnbind for de som oppholder seg innendørs som ikke utøver fysisk aktivitet.

Det tillates også spillere fra andre kommuner med samme tiltaksnivå og delta på våre treninger.

Det anmodes om 1 meters avstand utenfor aktivitet og at nasjonale retningslinjer gjelder for øvrig.

Røyse, 14.4.21

Hovedstyret