Husk å melde inn alle familiemedlemmer senest 20.januar!

Nå er det snart tid for å sende ut medlemsavgift igjen.

Vi har tidligere sendt ut denne i mai, men krav fra NIF om at man må ha betalt medlemsavgift før årsmøte blir de nå sendt ut i januar.

Videre så er det krav fra NIF i forhold til støtteordninger at alle medlemmer skal kunne knyttes opp til en medlemsavgift, og for å få det til må man være medlem før avgiften betales. Altså man kan ikke legge til medlemmer i et familiemedlemskap i ettertid.

Alle som har flere i familien som kanskje skal være medlem i 2021 bør melde dem inn nå, så slipper man ekstra avgift senere i året.

Husk at det koster akkurat like mye å ha tre medlemmer som ti medlemmer.

Priser for hovedkontingent:

  • Enkeltmedlem under 18 år: Kr 200,-
  • Enkeltmedlem over 18 år: Kr 250,-
  • – Familiemedlemskap: Kr 500,- (Inntil 10 familiemedlemmer i samme husstand, eventuelle medlemmer utover dette betaler kr 50 ,- pr person.)
    • Familiemedlemskap faktureres samlet ved årets start. Medlemmer som meldes inn etter dette, i en familie som allerede har familiemedlemskap, betaler kr 50 for medlemskap ut kalenderåret.
  • Støttemedlem: Kr 150,-

Er du usikker på hvilke medlemskap dere har eller trenger, eller skulle det være noe annet du lurer på, så ta kontakt på mail@ilh.no.

Innmelding kan gjøres via skjema her eller på mail til medlem@ilh.no