IL Holeværingens 120 års jubileum AVLYST

Grunnet få påmeldinger må vi dessverre avlyse jubileumsfesten lørdag 5.9.15

Vi ønsker imidlertid å tilby en samling hvor de frivillige treffes sammen med  æresmedlemmer og sponsorer.  Dette vil skje i løpet av 2016.

 

Med vennlig hilsen

 

Roy Arild Fossum                           Maren Kristine Rustaden              

Daglig leder                                     Medlemsansvarlig