IL Holeværingens miljøtiltak mot gummigranulat på Svensrudmoen

IL Holeværingen har gjennom 2019 og 2020 gjennomført pålagte utbedringer ved kunstgressanlegget for å imøtekomme fremtidige krav om forebyggende tiltak mot gummigranulat fra kunstgressbaner. Disse kravene kommer fra Miljødepartementet og Norges Fotballforbund.

Banene er nå fysisk stengt alle steder med unntak av inn- og utgangen ved garasjen.

Sparebankstiftelsen Ringerike Hadeland har som gave til idrettslaget finansiert hele prosjektet. Vi skylder en stor takk til stiftelsen.

Til dere spillere, trenere, lagledere og foreldre ønsker vi å meddele at det nå er opprettet ”renserist” ved utgangen av anlegget.  Det er satt opp krakker på begge sider av risten, og det er ikke bare ønskelig, men et krav om at hver enkelt børster av sine klær og tømmer støvler for granulat når man forlater anlegget.

Om dette etterleves vil det bli mindre forurensning i naturen og også bli betydelig mindre granulat i de fleste hjem når strømper og støvler tas av.

IL Holeværingen gir med dette en stor oppfordring til alle brukere av kunstgressanlegget at alle gjør det lille ekstra for å spare miljøet og naturen for gummigranulat.

Røyse, 17.8.20

IL Holeværingen