Innkalling ekstraordinært årsmøte i IL Holeværingen

Innkalling til ekstraordinært årsmøte onsdag 7.12.22 kl. 1830 på Svensrudmoen, opprettelse av IL Holeværingen free-ski gruppe

Saksliste:

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen

Sak 2. Godkjenne sakliste

Sak 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Forslag: Beslutte opprettelse av IL Holeværigen free-ski gruppe

Sak 5. Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder:

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlem med funksjon økonomiansvarlig

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlem med funksjon som medlemsnettansvarlig

d) Valgkomiteens innstilling som styremedlem

Røyse, 11.11.22

DL