INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I HOVEDLAGET IL HOLEVÆRINGEN, MANDAG 03.08.22 KL. 1730

Ekstraordinært årsmøte i hovedlaget Idrettslaget Holeværingen (ILH) gjennomføres på teams, mandag 03.08.22 kl. 1730.

 

Saklsliste:

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen          

Sak 2. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 3.Beslutte godkjenning av finansiering og lånebeløp for finansiering av Skistue på Kleiva

 

Klikk her for å delta i møtet.