Innkalling til ekstraordinært årsmøte i idrettslaget Holeværingen

Hovedstyret kaller inn til ekstraordinært årsmøte i idrettslaget mandag 08.06.2015 kl 19.30 på Svendsrud

ILH stater opp en egen gruppe for innebandy.

Krever årsmøtevedtak for å kunne starte seriespill inneværende sesong.

Styret innstiller på at det etableres en innebandygruppe i idrettslaget Holeværingen.

Innkalling:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I HOVEDLAGET IL HOLEVÆRINGEN

 

Ekstraordinært årsmøte i Hovedlaget Idrettslaget Holeværingen (ILH) gjennomføres på

Svendsrudmoen, mandag 8.6.15 kl. 1930

 

Saklsliste:

 

Sak 1.Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen

           

Sak 2.Godkjenne sakliste

 

Sak 3.Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 

Sak 4.Beslutte opprettelse av Innebandy-gruppe i ILH

 

Sak 5. Valg

            Valgkomiteens innstilling på leder:

            Kev R Kristoffersen for 1 år

            b) Valgkomiteens innstilling på styremedlem med funksjon økonomiansvarlig

Jarle Berentzen for 2 år

            c) Valgkomiteens innstilling på styremedlem med funksjon som medlemsnettansvarlig

Rune A Morthaug for 2 år

            d) Valgkomiteens innstilling som styremedlem

            Christian Henriksen for 2 år