Innkalling til ekstraordinært årsmøte i langrenn

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I

IL HOLEVÆRINGEN LANGRENN

Ekstraordinært årsmøte i Idrettslaget Holeværingen (ILH) LANGRENN gjennomføres på

Svendsrudmoen, onsdag 5.8.15 kl. 1830

Saksliste:

Sak 1.Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen        

Sak 2.Godkjenne sakliste

 Sak 3.Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 Sak 4. Valg

            Valgkomiteens innstilling på leder:

            Torbjørn Slåtto for 1 år

            b) Valgkomiteens innstilling på styremedlem med funksjon som          økonomiansvarlig

May Veden Nørgaard for 2 år

Styret