INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte i Idrettslaget Holeværingen, HOVEDSTYRET gjennomføres på Svensrudmoen, onsdag 6.12.17 kl. 1730

Saksliste:

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen

Sak 2. Godkjenne saksliste

Sak 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Beslutte opprettelse av ILH Friidrettsgruppe/ terrengløpsgruppe

Sak 5. Valg av styre