Minneord ved Arild Johansens bortgang

IL Holeværingens mangeårige ildsjel, vår kjære idrettsvenn Arild Johansen gikk ut av tiden lørdag 2.3. 2024. Arild sovnet stille inn med sine nærmeste rundt seg, drøye 86 år gammel.

I 2025 kan IL Holeværingen feire 130 års jubileum. Arild var aktivt del av klubben i 50 år i alle tenkelige og utenkelige roller, formelt valgt eller uformelt betydde ingen ting for Arild. Han gikk aktivt inn i alle typer oppgaver – ingen oppgave for liten, ingen for stor.

«Jeg er glad i alle mennesker», var det flere som hørte fra Arild, ofte fulgt av et lunt smil og gode øyne. Som selvfølgelig banemester på Svendsrud i flere ti-år har Arild bidratt aktivt både ved etableringen av sentralidrettsanlegget, og ikke minst den senere utviklingen slik anlegget fremstår som en perle i dag, med et kvalitetsrykte som det går gjetord om langt utenfor Buskeruds grenser.

For sin utrettelige innsats for idretten / fotballen i Hole i 50 år har Arild høyst fortjent blitt tildelt en rekke utmerkelser internt i klubben som bl.a. æresmedlem samt at han har mottatt utmerkelse fra Hole kommune, Buskerud Idrettskrets ildsjel pris, for å nevne noe.  Men Arild var ikke opptatt av oppmerksomhet mot egen person eller innsats i form av alle de ti-tusener av frivillige timer han har nedlagt i løpet av 50 år. Arild var opptatt av å være en god tilrettelegger for utvikling og vekst for barn- og unge i Hole. «Jeg gjør det for ungene» hørte flere av oss han ofte si. I så henseende var Arilds rolle i ILH likeså viktig som frivillig sosialarbeider. I tillegg til sine praktiske gjøremål ved Sentralidrettsanlegget evnet Arild å se de som kanskje strevet i hverdagen med skole etc., og fant idretten / fotballen som en trygg inkluderende arena å utvikle seg på.

Utallige er historier vi alle har opplevd Arild som del av. Flere av oss husker tidlig på -70 tallet hvor vi i fotball-laget ble stuet inn i Arilds firmabil til Bærum Rørleggerbedrift, og kjørt til bortekamper. Det var lenge før pålegg om sikkerhetsbelter osv. der hele 11-er laget danset rundt bak i firmabilen blant rørlegger-tenger, kuplinger, pakninger, rørstusser, fotballer og annet materiell. Den samme bilen – med firmanavn og logo på siden av varevognen – brukte også Arild da han ble avbildet i Ringerikes Blad, mens han slåddet grusbanen ved Vik skole – midt i arbeidstiden – så banen skulle være klar til ettermiddagstrening. Da bildet og oppslaget ble forsiktig påtalt fra Arilds arbeidsgiver, snudde Arild det raskt til: «Så flott – tenk all den gratisreklamen Bærum Rørleggerbedrift nå fikk i Ringerikes Blad med firmabilen avbildet med logo og firmanavn på siden. 

La oss alle ta med oss gode historier og minner om Arild i våre hjerter samtidig som vi takker tusen ganger for all den innsats han har nedlagt for Idrettslaget Holeværingen. Våre tanker går til familien i en tung stund samtidig som vi – flere generasjoner – Holeværinger takker dere for lånet av Arild i nærmere 50 år.

En av de fremste ildsjelene i IL Holeværingen historie har klippet og merket banen for siste gang.  Vi lyser fred over Arild sitt minne.

På vegne av flere: 

Dag Otto Winnæss