Motivasjonseminaret 2020 – AVLYST

Med stor beklagelse ser idrettslaget seg ikke tjent med å arrangere et seminar i disse tider, og avlyser derfor årets motivasjonsseminar for å være føre var. Da lokale og sentrale myndigheter anbefaler minst mulig nærkontakt og maksimalt samkvem med ti personer ukentlig så føles avlysningen nødvendig.

Om forholdene har stabilisert seg ser vi for oss å kunne arrangere seminaret etter påske 2021.

Med vennlig hilsen

IL Holeværingen

Hovedstyret