NM gull til Silje Opseth

Silje Opseth hopp

Silje Opseth ble i dag Norgesmester i Hopp.

IL Holeværingen gratulerer.

Les mer om det på en av disse sidene:

Ringerikes Blad

Dagsavisen

NRK