Nominering til utmerkelser

Hovedstyret har besluttet at våre tillitsvalgte og utøvere skal gis en oppmerksomhet for sin innsats over en kortere eller lengre periode.

Det dreier seg om tillitsvalgte som fortjener utmerkelse som æresmedlem (engasjement 15-20 år) eller med hederstegn (engasjement 10-15år).

Dette er medlemmer/tillitsvalgte som over en årrekke har bidratt med positiv holdning til idrettslagets arbeide og selv ha bidratt med verdiskapning for klubben med sin innsats.
I tillegg ønsker man å gi oppmerksomhet til tillitsvalgte og/eller utøvere med en innsatspris.

Dette være seg tillitsvalgte som har vist stor iver og innsats, og vist miljøskapende evner.
For utøvere med gode resultater over tid og vist stor innsats, iver og gode holdninger i tråd med idrettslagets verdier.

Hovedstyret ønsker at klubbens medlemmer instiller kandidater til sin gruppe, som videre sender til hovedstyret. Utdeling av æresmedlemskap, hederstegn eller innsatspris er planlagt med et felles arrangement onsdag 6.desember 2023.

Ber om tilbakemelding til dl@ilh.no innen 01.11.23.