Oppstart Aerobic!

Liker du å bevege deg etter musikk og få effektiv trening samtidig?
 7. januar startet Aerobicen i Holeværingen nytt semester.
 Catrine Garberg Ismajli leder deg gjennom timen på Hole ungdomsskole
 mandag og torsdag kl. 19.30.
Priser:
450 for en gang i uken
700 for to ganger i uken
(prisene gjelder for hele semesteret januar – mai 2016)
Drop-in kr 40,-
Ta gjerne med deg en venn og kom!