Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Det vil i praksis si at alle dere som er nye trenere og lagledere må skaffe dere politiattest. Dette gjelder også om du bytter rolle i idrettslaget, feks ved at du påtar deg oppgaver i en ny gruppe, på et nytt lag eller får nye oppgaver på det laget som du er tilknyttet.

Les mer her om hvordan du går fram.

Legg igjen en kommentar