Retningslinjer for bruk av Holehallen ved trening/arrangement gjeldende fra 15.01.2022 og inntil videre

Ansvar leietaker

1. Den som leier hallen (arrangør) er formelt ansvarlig for at reglene overholdes. Brudd på reglene kan medføre bortvisning og opphør av leieforholdet.

Hvem har adgang/ikke adgang?

1. Kun avtalt leieforhold gir adgang til hallen. All annen bruk er forbudt.

2. Det skal i utgangspunktet ikke være andre i hallen enn de som tilhører laget/treningsgruppa.

3. Personer som har symptomer på covid19, også de med milde luftveissymptomer, har ikke adgang. Det samme gjelder personer som er i karantene eller isolasjon.


Ved ankomst til hallen

1. Det er ikke anledning til å gå inn i hallen før arrangør er på plass

2. Det må sikres gode rutiner som hindrer at spillere/utøvere m.fl. fra flere lag samles i klynger ved avslutning/oppstart av trening.

3. Før leietakere får komme inn, skal arrangør vaske relevante dørhåndtak med antibac eller andre rengjøringsmidler (eks. JIF).

4. Før man entrer hall må alle vaske hender med antibac eller såpe og vann. Arrangør er ansvarlig for å ha med antibac/rengjøringsmiddel selv, men det er også tilgang på dette i hallen.

5. Alle skal registrere seg på QR kode i tilfellet behov for smittesporing. Alternativt kan arrangør registrere alle tilstedeværende. Denne registreringen må oppbevares i minimum 14 dager.


Bruk av hallflaten

1. Spillere/utøvere under 20 år, kan trene i grupper på maks 20 spillere eller etter klasse/kohort. Nærkontakt tillates under trening/kamp.

2. Spillere/utøvere/lag over 20 år kan trene i hallen i med maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det være 2 meter.

3. Munnbind er sterkt å anbefale. Unntak er for spillere/utøvere under treningsaktivitet. På tribunen må det holdes minst 1 meters avstand.


Ved avreise

1. Arrangør skal være den siste som går ut av hallen og ha ansvar for at dørhåndtak er vasket med antibac eller vanlige rengjøringsmidler.

2. Det må sikres gode rutiner som hindrer at spillere m.fl. fra flere lag samles i klynger ved avslutning/oppstart av trening. 

3. Med mindre andre har ankommet hallen for trening, skal lys slukkes og hallen låses.


For øvrig gjelder myndighetenes generelle smittevernråd.
Kontaktpersoner: Anders Leine, 924 66 071; Ellen Marie Fjelstad 970 02 861