Reviderte regler for bruk av Holehallen

Som følge av endrede retningslinjer fra FHI for trening i hall samt håndballforbundets nye retningslinjer om det samme, har Holeværingen revidert gjeldende regler med virkning fra 01.06.2020, jfr. vedlegg. Håndballforbundets reviderte retningslinjer:

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

Endringene gjelder kun de som er under 20 år og innebærer:

  • Alle til og med 19 år kan ha fysisk kontakt
  • Ikke krav til særskilt vask av baller
  • Tillatt med felles klister innen hvert lag

For spillere fra 20 år og oppover gjelder fortsatt reglene om 1 meters avstand.

For øvrig gjelder de samme smittevernreglene i hallen som tidligere. Det presiseres også at det fortsatt kun er spillerne samt trenere/ledere etc som har adgang til hallen. Foreldre og andre skuelystne må oppholde seg utenfor hallen.

Last ned fullstendige regler her.