Tilbud om gratistime i golf ved Storøya

Gjennom Tyrifjord golfklubb har IL Holeværingen mottatt tilbud til alle grupper, lag og enkeltpersoner i alderen 6-19 år om gratistime i golf på Storøya. Det kreves påmelding grunnet koronasituasjonen og de nødvendige forholdsregler må tas. Er interessen stor vil det bli satt opp grupper som tildeles time.

Ta kontakt med gruppeleder i ILH Golf, Sigbjørn Halsne på mail shalsne@gmail.com. Om det er flere i en gruppe som ønsker å delta hadde det vært fint om gruppeleder/sportslig leder samlet opp til felles påmelding.

Lykke til med alternativ aktivitet med idrettsglede for alle.