VELKOMMEN TIL INNVIELSE AV SKISTUA OG TIL KLEIVKLYVEREN 2022!

Vi inviterer alle interesserte Holeværinger til innvielse av den nye Skistua til IL Holeværingen langrenn
søndag 25. september, og utfordrer samtidig de som har lyst på en treningsøkt denne dagen til å bli
med på Kleivklyveren!

Invitasjon og program kan leses her.