Vi har inngått et samarbeid med RightPerson

Vi har inngått et samarbeid med RightPerson. Dette er et system som skal hjelpe oss med å få bedre rutiner i idrettslaget knyttet til innhenting av politiattest.

Alle idrettslag i Norge er pålagt å innhente og ha kontroll på politiattesten til samtlige trenere og frivillige som jobber med barn. Dette er en krevende prosess som vi i idrettslaget bruker mye tid og ressurser på. Samtidig er det noe av de viktigste vi gjør for å sikre tryggheten til barna.

‍RightPerson vil bidra til tre ting:

  • Spare oss for unødig ressursbruk
  • Bidra med gode rutiner i tråd med personvernkrav (GDPR)
  • Sørge for en trygg idrettsarena

Dersom det er noe du lurer på i forbindelse med samarbeidet, så kan du lese mer om tjenesten her: https://www.rightperson.com/no/politiattest-idrettslag