Viktig info vedrørende medlemsregister

Som de aller fleste har fått med seg, så er vårt gamle medlemsregister faset ut og nytt medlemsregister og betalingssystem er nå innført via Spond.

I denne overgangen ser vi at det er flere enn vanlig som ikke har innbetalt medlemskontingenten i ILH.   Vi vil derfor informere om viktigheten av at kontingent blir innbetalt.

Innbetalt medlemsavgift gir deg som medlem følgende fordel:

 • Forsikring på trening, i konkurranse, på arrangement og på dugnad.
 • Mulighet til å delta på konkurranser
 • Mulighet til å få lisens i din idrettsgren. (Lisens er et krav for å konkurrere for utøvere fra og med 13 år og oppover)
 • Nyttegjøre seg av klubbens fordeler ved dekning av utgifter på f.eks. samlinger etc.  
 • Få informasjon fra klubben via Spond

 

Innbetalt medlemsavgift gir klubben følgende fordeler:

 • Lokale aktivitetsmidler (LAM-midler) ved årlig tildeling pr betalende medlem under 19 år.
 • Økonomisk bidrag direkte for betalt medlemsavgift.

 

IL Holeværingen har to forskjellige avgifter. 

 • Medlemsavgift –   Medlemsavgiften er uavhengig av idrettsgren. 
  • Det finnes to typer medlemskap i Holeværingen.
   • Vanlig medlem:
    • Et medlemskap koster kr 250 for de over 18 år og kr 200 for de under 18 år.
    • Er man flere i en familie som er medlem og de er registrert med samme fakturamottaker vil familien bli fakturert maks kr 500  pr år. (Gjelder kun om man er registrert før medlemsavgift blir sendt ut i begynnelsen av året).
    • Medlemmer som meldes inn i ettertid, og familien allerede har betalt kr 500 i medlemsavgift, vil måtte betale kr 50,- for enkeltmedlemskap inneværende år.
   • Støttemedlem:
    • For de som vil støtte IL Holeværingen, men ikke delta på noen aktiviteter eller ha noen verv.
    • Koster kr 150 pr år.
 • Treningsavgift   –  Treningsavgiften er avhengig av idrett og alder.

 

Det er pr i dag mange medlemmer som ikke har innbetalt medlemsavgift til ILH.  Det er helt sikkert flere årsaker til det. Det er svært viktig for deg som medlem at denne blir betalt.

Norges idrettsforbund har endret sine krav til medlemsregister. Det systemet vi hadde var dermed ikke lengre godkjent og måtte dermed byttes ut.

Et av de som er godkjent er Spond. Mange av våre lag hadde allerede tatt Spond i bruk, og det falt derfor mest naturlig for oss å benytte oss av Spond som system for hele klubben.

Alle medlemmene og deres foresatt har tilgang til sine opplysninger via Spond app på mobil eller via nettsiden www.spond.no.

Spond er vårt medlemsregister og all fakturering for medlemsavgift og treningsavgift skjer også via Spond.  

Dersom man ikke betaler medlemsavgift, vil man falle ut av medlemsregisteret.   

 

En idrettsklubb kan ikke betale medlemsavgift for sine medlemmer.  Dette gjelder om man er utøver, trener, tillitsvalgt eller i støtteapparat på annet vis.  Dette er ufravikelig.

 

Dersom dere har spørsmål vedrørende medlemsavgift eller treningsavgift, ber vi dere kontakte medlemsansvarlig Kev Robin Kristoffersen på epost: medlem@ilh.no, alternativt på tlf: 90 73 40 42