Vil du være med i ILH sin nye innebandygruppe?

Det er fra 01.05.2015 etablert en innebandygruppe i Holeværingen. I oppstartfasen vil vi starte med en seniorgruppe, med mulighet for å danne aldersbestemte lag etterhvert. Gruppen er etablert med et interimsstyre.

Treninger vil foregå i Kleivhallen, og trener for laget blir Christian Henriksen som er tidligere ishocheyspiller.

Det vil bli en treningsavgift som bla dekker ILH drakter.

Det er bare å ta kontakt hvis du ønsker å delta på treninger.

Kontaktperson er Kev Robin Kristoffersen

mobil: 90734042

e-mail: kev.robin@kristoffersen.cc

Legg igjen en kommentar