Årsmøte IL Holeværingen utsatt

Hovedstyret har besluttet å utsette årets årsmøte til Onsdag 3.4.24 18:30
Idrettslagets årsregnskap blir ikke ferdig til opprinnelig årsmøte dato, og styret har da besluttet å utsette møte.

Fullstendig saksliste vil være tilegnelig på ILH.NO senest 1 uke før nytt årsmøte.

Årsmøte