BLI MED SOM TILLITSVALGT OG FRIVILLIG I IDRETTSLAGET

Hovedstyret oppfordrer medlemmer og andre som interesserer seg for idrett og barns oppvekstsvilkår i Hole til å melde seg til innsats. Vi trenger noen nye motiverte mennesker til å ta på seg et verv i hovedstyre for å utvikle klubben og komme med nye tanker og kreative løsninger.

Meld din interesse til daglig leder (dl@ilh.no) eller noen du kjenner i klubben som melder videre til valgkomiteen.

Det er motiverende og lærerikt samtidig som du deltar i en svært viktig samfunnsinnsats for bygda du bor i.

Vi oppfordrer til å ta sjansen.

Styret

IL Holeværingen gjennomfører sitt årsmøte for hovedlaget onsdag 22.3.23 kl. 1830 på Svensrud